UTFORSKA
bygdens kulturhistoria
TraSymb2white

Vårt uppdragHändelser

De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening

Ramnaparken

Läs mer om Ramnaparkens historia och händelser i ett alltid populärt utflyktsmål.
 

Ramnaparken

Årsböcker

Sedan 1943 har en bok givits ut vart eller vartannat år. I denna publiceras artiklar med anknytning till föreningens syfte, ofta med särskilda teman.

Årsböcker

Utmärkelser

Föreningens förtjänstplakett utdelas till personer som gjort stora insatser för kulturminnesvården.
 

Förtjänstplakett

Samverkande muséer

Länk till Borås Muséum Länk till Textilmuséet