Utflykt

Besök vid Bragnumstenen i Länghem och Glasets Hus i Limmared
Söndag 27 augusti kl. 10.30-15.30
Bragnumstenen är en av sex runstenar i Kinds härad. Morgan Nilsson, vår ciceron, är runstensfadder från Runverket och förevisar oss denna glömda runsten samt ett närliggande gravfält. Platsen har enligt muntlig tradition namnet Gudahagen.
Efter inmundigande av medhavd fika åker vi vidare till Glasets Hus i Limmared och får en guidad visning där.

Samling: Borås Museum
Kostnad: 100 kr + resa och fika
Anmälan senast 19 augusti till info@d7kf.se eller Iréne Arvidsson 0708-164274. 

Berättarkväll

Kvällens tema: Skyddade natur- och kulturområde i Sjuhärad
Onsdag 13 september kl. 19.00
Bertil Larsson, tidigare kulturmiljöhandläggare Marks kommun inleder
Plats: Café Gästis, Borås Museum 

Utdelning av utmärkelse

Onsdag 8 november kl. 19.00

Utmärkelsen Årets kulturhistoriska förening i Sjuhäradsbygden delas ut.
Plats: Föreningen som får utmärkelsen bestämmer plats.

Bilden visar 2016 års diplom, vilket utdelades till Öxabäcks hembygdsförening. 

Café Gästis

cafe-gastisÖppettider 2017
14 mars- 15 maj, 15 september – början december: tisdag, onsdag och söndag kl. 10.30-16.30
15 maj – 15 september: tisdag – söndag kl. 10.30-16.30
Även öppet vid andra tidpunkter då det är arrangemang av olika slag i Ramnaparken.