Berättarkafé

Onsdag 14 mars kl. 19.00
Tema: Textilier
Skillnader/likheter i tekniker och material mellan Sverige och andra länder. I samarbete med Norrby/projekt Kvinnojourens kvinnocafé. Textilier från Textilmuseets samling visas också.

  

Berättarkafé

Tisdag 10 april kl. 19.00
Tema: Kulturväxter – det levande arvet
Har du en trädgård med gamla torpväxter? Odlingsminnen från barndomen? Vill du börja odla kulturhistoriska växter? Olika infallsvinklar kan ge oss inspiration till att bevara vårt gröna kulturarv.
Inledare: Anna-Carin Ek, förste trädgårdsmästare, Göteborgs botaniska trädgård.
I samarbete med Folkuniversitetet

  

Café Gästis

cafe-gastisÖppettider 2017
14 mars- 15 maj, 15 september – början december: tisdag, onsdag och söndag kl. 10.30-16.30
15 maj – 15 september: tisdag – söndag kl. 10.30-16.30
Även öppet vid andra tidpunkter då det är arrangemang av olika slag i Ramnaparken.