Utdelning av utmärkelse

Onsdag 8 november kl. 19.00

Utmärkelsen Årets kulturhistoriska förening i Sjuhäradsbygden 2017 går till Borås släktforskare.

 

Utmärkelsen kommer att delas ut i samband med en ceremoni 8 november kl. 19.00 i Borås släktforskares lokaler på Alvestagatan 31. Föreningen får då även tillfälle att presentera sin verksamhet.

 
För tredje året i rad utser De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, D7kf, årets kulturhistoriska förening. Utmärkelsen utdelas bland de ideella föreningar inom Sjuhärad som nominerats eller ansökt och som på ett förtjänstfullt sätt verkat i samma anda som D7kf; att främja kulturmiljövård och stimulera till intresse för kulturhistorisk dokumentation, samt väcka intresse för det kulturhistoriska arvet.
 
De kriterier som D7kf utgått från vid bedömningen är att Borås släktforskare har ett framåtsyftande, hållbart arbete, att det finns en kontinuitet och ett nytänkande, konkreta projekt samt att föreningen satsar på ungdomsarbete och nätverksbyggande.
 
För sin kulturhistoriska insats tilldelas föreningen, förutom diplom, ära och uppmärksamhet, 10 000 kronor som stimulans för fortsatt föreningsarbete.
 
Motiveringen lyder:
Genom sitt ideella arbete gör föreningen en stor kulturhistorisk gärning genom att bl a digitalisera historiska arkivskatter som därmed blir lättare tillgängliga för alla. Föreningen har ett väl utbyggt samarbete med övriga kulturbärare i bygden, vilket har utmynnat i flera väl genomförda projekt. Föreningen sprider dessutom sin kunskap genom en väl utbyggd kursverksamhet och har en kontinuerlig informations-/föreläsningsverksamhet för såväl barn som vuxna.

Plats för utdelning: Borås Släktforskares lokal på Alvestagatan 31, Borås 

Café Gästis

cafe-gastisÖppettider 2017
14 mars- 15 maj, 15 september – början december: tisdag, onsdag och söndag kl. 10.30-16.30
15 maj – 15 september: tisdag – söndag kl. 10.30-16.30
Även öppet vid andra tidpunkter då det är arrangemang av olika slag i Ramnaparken.