Styrelse

Ordförande:
Iréne Arvidsson, Borås

Sekreterare:
Bernt Carlsson, Ulricehamn

Kassör:
Bernt-Olov Klingesten, Borås

Ledamöter:
Lennart Hallgren, Dalum
Edor Josefson, Frufällan
Marianne Lindh, Vårgårda
Anngerd Lönn Svensson, Fristad
Christina Shearer, Fritsla
Gunnar Toresson, Sandhult

Ständigt adjungerad:
Ulrika Kullenberg, museichef Textilmuseet

 

 

Stadgar

Föreningens stadgar har ändrats många gånger under dess hundraåriga existens. Mycket har ändå varit sig likt och det har mest rört sig om justeringar beroende på föreningens kopplingar till kommun och landsting. Dessa har på olika sätt varit involverade i styrelsearbetet. Lydelsen i olika versioner av stadgarna framgår under rubriken ”Historik – Årtal” i menyerna.
Inför hundraårsjubileet diskuterades en allmän modernisering av stadgarna. Vidare bestämdes att ledamöter i styrelsen inte nödvändigtvis måste representera alla härader, då detta länge ansetts omöjligt att efterleva.

Stadgar