Musik i Ramnaparken

Spelmansstämma
Söndag 16 juni kl. 12.00-16.00

Musik i Ramnaparken är en spelmansstämma för alla musiker oavsett inriktning.
Arrangemanget sker med stöd av Folkuniversitetet.