Söndag 1/12 Klä Toarpskronor, Verkstaden, 12–16

De sju häradernas hemslöjdsförening och Västarvet.