Sjuhärads kulturhistoriska förening 2019 är utsedd

Av de nominerade föll juryns val i år på Svältornas Fornminnesförening i Ornunga. Juryn var enhällig i sitt beslut även om konkurrensen var hård in till beslut.
Utdelningen kommer att ske den 6 november (OBS ny datum) kl 19.00 i Asklanda församlingshem.