Sommarsöndag i Ramnaparken

Vi sänder i år alternativa sommarsöndagar via inspelade filmer som visas här och på Facebook.

Filmerna läggs ut de datum som ordinarie sommarsöndagar skulle hållas och ligger kvar till nästa tillfälle.

Datum för alternativa sommarsöndagar:

28.6, 12.7, 26.7, 9.8