Programpunkter som förändrats gentemot det tryckta programmet samt övriga aktuella händelser: