6.5 – 31.8 Textilt flyt

Utställning av Designgruppen i Borås

”TEXTILT FLYT” ingår i De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings program för firandet av Borås 400 år.
Utställningen och en manifestation över Viskan, vattendraget som bidragit till den textilindustriella expansionen i Borås och Sjuhäradsbygden. Utställningen är arrangerad och formgiven av medlemmar ur Designgruppen i Borås. Utställningen visas i det fria över Viskans flöde genom Textile Fashion Center.