5.9 Slåttergille

På De Sju häradernas kulturhistoriska förenings gravfält i Hökerum, Arnabo, hålls slåttergille i samverkan med Södra Säms hembygdsförening. Alf i Härna berättar om gravfältet och det arbete och arbetsmetoder som krävs för att behålla ett öppet landskap. Medtag lie och/eller räfsa/riva.
Föreningarna bjuder på fika.

Kl 11.00 – 13.00 på föreningens tomt, Hökerum 1:33 vid Arnabo.