25.9 Linredskap x 2

Föreläsningar på Garfveriet, Textile Fashion Center

Den magerska dubbelspinnrocken.
10.15-10.55
Andrea Edström föreläser om hur den kom till Sverige, hur den användes och hur den togs emot. Föreläsningen bygger på den undersökning hon gjorde om dubbelrocken under sitt kandidatarbete i textilvetenskap i Uppsala
Äldre redskap och metoder för linberedning och linspinning.
11.05-11.45
Marie Ekstedt Bjersing föreläser och demonstrerar äldre redskap som används vid linberedning. Även föremål från museets samlingar kommer att visas upp.
Föreläsningarna, som är öppna för allmänheten, ingår i kursen Dubbelt upp – en spinnkurs ( Läs mer: https://textilmuseet.se/4.939266b179eb527547e4123.html) och utgör en del av De sju häradernas kulturhistoriska förenings firandet av Borås 400 år och genomförs i samarbete med Textilmuseet, Hemslöjdskonsulenterna VGR och SV.
Antalet deltagare till föreläsningarna styrs av rådande rekommendationer.
Anmäl dig till 0522–653333 eller epost: vgregion@sv.se.
(Kursdeltagare är automatiskt inräknade)