24.10 Från resehandlare till e-handel

Inställd

Föreläsningen med Malin Sundström är tyvärr inställd pga sjukdom.