25.5 Årsstämma

med mötesförhandling, utdelning av förtjänstplakett samt en berättelse om Textilmuseets 50-åriga historia av Lennart Wasling
Föreningen bjuder på 50-årstårta och kaffe.

17.00 – ca 20.00

Verksamhetsberättelse 2021