Månad: november 2022

TACK, TACK, TACK!

Nyligen fick vår förening en glad överraskning på vårt bankkonto – ny insättning 26 187,18. Bakgrunden till tillskottet är dock inte lika glädjande. Insättningen är gjord från Parkstadens vänner, en förening som verkat för boråsstadsdelen Parkstadens bevarande som låghusområde och värnat om Ramnaparkens bevarande och skötsel. Parkstadens vänner har i höst beslutat att lägga ner sin verksamhet och i samband med beslutet fattades också beslutet att kvarvarande tillgångar skulle tillfalla De Sju Häradernas kulturhistoriska förening. TACK för den gedigna summan, vi lovar att förvalta den väl och fortsätta verka för att platsen även framöver skall erbjuda rekreation för alla boråsare. TACK också för gott samarbete under åren.