Förtjänstplakett

FPRelief-2

Bilden beskriver knallens besök hos de grekiska gudarna. Fr. v.: Hermes, knallen, Fortuna och Pallas Athene. Hermes är handelns och köpenskapens gud, Fortuna är slumpens och lyckans gudinna och Pallas Athene är hantverkets och industrins beskyddarinna.
Relief av professor Nils Sjögren, 1950.

Föreningens förtjänstplakett utdelas till personer som gjort stora insatser för kulturminnesvården.

Den instiftades 1949 i tre valörer (guld, silver och brons). År 2006 ändrades bestämmelserna och numera utdelas plaketten utan valör.

På framsidan av plaketten avbildas föreningens symbol i relief.
Den har utformats av professor Nils Sjögren.

Många av dem som mottagit förtjänstplaketten är okända för nutida styrelse. Hjälp oss med identiteten på dessa!
Lämna gärna förslag på framtida mottagare av plaketten!

Förteckning över mottagare av förtjänstplaketter

Årets kulturhistoriska förening

Förening utser årligen, fr o m 2015, Årets Kulturhistoriska förening som på ett framträdande och förtjänstfullt sätt verkat i samma anda som d7kf. Föreningen utses bland de ideella föreningar inom Sjuhärad som nominerats.Diplom Öxabäcks Hembygdsförening 2016

Utsedd förening premieras med 

  • Diplom (bakgrund av fotograf Jan Töve)
  • 10 000 kronor (som kan användas fritt av föreningen)
  • Massmedial uppmärksamhet.

Kriterier 

  • Framåtsyftande arbete
  • Hållbart
  • Ungdomsarbete
  • Nytänkande
  • Nätverksbyggande
  • Konkreta projekt
  • Kontinuitet

Alla boende och organisationer i Sjuhärad får nominera. Berörda föreningar kan också själva ansöka om utmärkelsen.
Nomineringar skall skriftligen lämnas senast 1 september till De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening via E-post: info@d7kf.se.

Utdelning
Utdelning görs vid ett särskilt arrangemang i november där belönad förening får tillfälle att presentera sig.
Detaljerad information

År 2016 tilldelades Öxabäcks hembygdsföreningen utmärkelsen
Utdelningen skedde vid en ceremoni på Borås Museum då ordförande Göran Andersson berättade och visade bilder om Öxabäcks hembygdsförenings verksamhet.

Föreningen erhåller ett diplom och en summa på 10 000 kr att disponera för föreningens bästa. Motiveringen lyder: Det sätt på vilket Öxabäcks hembygdsförening bevarar, dokumenterar och överför kunskap och gamla arbetsmetoder, i både vuxnas och ungas aktiviteter genom pedagogisk verksamhet och en väl fungerande hemsida, gör den till en synlig och hållbar förening. Arbetet med såväl underhåll som stora restaureringsprojekt visar på ett stort frivilligt engagemang och en kontinuitet i föreningens verksamhet.