Årsböcker

BokMall

Sedan 1943 har en bok givits ut vart eller vartannat år. I denna publiceras artiklar med anknytning till föreningens syfte, ofta med särskilda teman. Totalt har över 50 utgåvor presenterats. Det gör att våra böcker innehåller ett oslagbart stycke kulturhistoria. Ovan visas årsböckerna från 1943 till 2013. Under åren 1943–1975 (beige) hade böckerna ett enhetligt utseende, liksom de hade under åren 1976–87 (grå). Inga böcker gavs ut under några år efter 1988, men 1993 återupptogs utgivningen igen. Nu var boken inbunden och kallades omväxlande "Från Borås och de sju häraderna" och "Fässingen", vilket inte var helt lyckat då en bok inte kan byta namn om den ska ingå i en viss serie.
2001 bestämdes därför hur boken ska se ut tills vidare, även om ett och annat avsteg från den rätta läran gjorts även senare. Särskilt viktigt är det att följa mallen från 2001 avseende yttre format, titelsida, typsnitt och ryggtext.

De senaste årgångarna
År 1993 ändrades boken något. Den fick då även namnet Fässingen (men huvudnamnet är fortfarande Från Borås och de sju häraderna) och den blev inbunden. De flesta böcker som kommit i denna nya form har haft ett härad eller en stad som tema.
Gamla årgångar av böckerna finns kvar och kan köpas för en billig penning.

Innehållsförteckning
Vi har gjort en sammanställning av alla artiklar i årsböckerna. Där anges också eventuella tema i böckerna och om de finns kvar i lager -- det gör de flesta.

Ladda ner innehållsförteckning

Priser
Aktuell årsbok är en medlemsförmån och medlemskapet kostar f. n. 150 kronor per år.

Priser på de gamla årsskrifter som fortfarande finns kvar i lager (porto tillkommer):

Årgång Pris/st Slutsålda årgångar (f=slut i föreningens lager, men vi försöker få tag på dem på antikvariat och bokauktioner. Priset på dem kan därför variera.)
1943-1987 0 kr 1949(f), 1952(f), 1958(f), 1977(slut), 1978/79(f), 1980(slut)
1993-2017 50 kr 1997(slut), 2003(f), 2005(f)
2019-2021 100 kr 2021(slut)