Utdelning av utmärkelse

Herrljunga hembygdsförening utsågs den 14 november 2018 till Årets kulturhistoriska förening vid en ceremoni i Spårabolsstugan på Haraberget i Herrljunga, hembygdsföreningens friluftsmuseum och hemvist.

Det var fjärde året som De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, D7kf, utsåg Årets kulturhistoriska förening i Sjuhärad. Utmärkelsen utdelas bland de ideella föreningar inom Sjuhärad som nominerats och som på ett framträdande och förtjänstfullt sätt verkat i samma anda som D7kf, att främja kulturmiljövård och stimulera till intresse för kulturhistorisk dokumentation samt väcka intresse för det kulturhistoriska arvet.

Läs mer här.

  

Café Gästis

Öppettider 2018
14 mars- 31 maj, 1 september – början december: tisdag, onsdag och söndag kl. 10.00-16.00
1 juni – 31 augusti: tisdag – söndag kl. 12.00-16.00
Även öppet vid andra tidpunkter då det är arrangemang av olika slag i Ramnaparken.