Berättarkväll med medlemsmöte

Onsdagen den 16 oktober kl 19.00 besöker Theo och Tomas Café Gästis i Ramnaparken och berättar om “Skimmer och härvor”.

Vi inleder kvällen en timma tidigare kl 18.00 med ett medlemsmöte för dig som även vill deltaga i detta.

Välkomna! 

Ny film om Ramnaparken

Se vår nya film och lyssna till berättelsen om Ramnaparkens tillkomst och historia i en inspelning av museifotografen Ola Erikson och med text och tal av föreningens ordförande Iréne Arvidsson.
(Klicka på rubriken) 

Café Gästis

Öppettider 2019

Mitten av mars – maj, början av september – början av december: tisdag, onsdag och söndag kl. 10.00-16.00

Juni – augusti: tisdag – söndag kl. 12.00-16.00

Även öppet vid andra tidpunkter då det är arrangemang av olika slag i Ramnaparken 

Dags att nominera eller ansöka!

Vilken kulturhistoriska förening ska utses i år?

De Sju häradernas kulturhistoriska förening utser årligen en kulturhistorisk förening, som på ett framträdande och förtjänstfullt sätt verkat i samma anda som D7kf. Föreningen utses bland de ideella föreningar inom Sjuhärad som nominerats. Utsedd förening premieras med diplom och 10 000 kronor, vilka kan användas fritt av föreningen. Dessutom ger det massmedial uppmärksamhet.

Alla boende och organisationer i Sjuhärad får nominera. Berörda föreningar kan också själva ansöka om utmärkelsen. Nomineringar skall senast 30 september skickas till De Sju häradernas kulturhistoriska förening via e-post: info@d7kf.se. Mer information hittar du här.