TACK, TACK, TACK!

Nyligen fick vår förening en glad överraskning på vårt bankkonto – ny insättning 26 187,18. Bakgrunden till tillskottet är dock inte lika glädjande. Insättningen är gjord från Parkstadens vänner, en förening som verkat för boråsstadsdelen Parkstadens bevarande som låghusområde och värnat om Ramnaparkens bevarande och skötsel. Parkstadens vänner har i höst beslutat att lägga ner sin verksamhet och i samband med beslutet fattades också beslutet att kvarvarande tillgångar skulle tillfalla De Sju Häradernas kulturhistoriska förening. TACK för den gedigna summan, vi lovar att förvalta den väl och fortsätta verka för att platsen även framöver skall erbjuda rekreation för alla boråsare. TACK också för gott samarbete under åren.

 

Borås och det urbana genombrottet

Föreläsning med Johannes Daun

I stället för live-framträdande med publik på Textilmuséet har vi spelat in föredraget så att du kan se det i en miljö där du känner dig säker.

Under föreläsningen får du lyssna till Johannes Daun, som ger en bild av industrisamhället på 1800- och 1900-talen ur ett urbaniseringsperspektiv och med Borås som ett exempel på svensk stadshistoria.

 

 

Café Gästis

Cafe Gästis mitt i Ramnaparken är numera enbart ett sommarcafé och håller stängt under de kalla månaderna. Vi har dock öppet vid speciella arrangemang i parken såsom julmarknaden den 3:e december.

Ordinarie öppettider:

Juni – augusti: tisdag – söndag kl. 11.00-16.00

Även öppet vid andra tidpunkter då det är arrangemang av olika slag i Ramnaparken