Dags att nominera eller ansöka!

Vilken kulturhistoriska förening ska utses i år?

De Sju häradernas kulturhistoriska förening utser årligen en kulturhistorisk förening, som på ett framträdande och förtjänstfullt sätt verkat i samma anda som D7kf. Föreningen utses bland de ideella föreningar inom Sjuhärad som nominerats. Utsedd förening premieras med diplom och 10 000 kronor, vilka kan användas fritt av föreningen. Dessutom ger det massmedial uppmärksamhet.

Alla boende och organisationer i Sjuhärad får nominera. Berörda föreningar kan också själva ansöka om utmärkelsen. Nomineringar skall senast 30 juni skickas till De Sju häradernas kulturhistoriska förening via e-post: info@d7kf.se. Mer information hittar du här.  

Café Gästis

Cafe Gästis mitt i Ramnaparken är mestadels enbart ett sommarcafé och håller stängt under de kalla månaderna. Det har dock öppet vid speciella arrangemang i parken såsom julmarknaden. Det är även ofta öppet under vanliga helger. Kolla caféets Facebook-sida eller Instagram för mer information.