Dags att nominera eller ansöka!

Vilken kulturhistoriska förening ska utses i år?

De Sju häradernas kulturhistoriska förening utser årligen en kulturhistorisk förening, som på ett framträdande och förtjänstfullt sätt verkat i samma anda som D7kf. Föreningen utses bland de ideella föreningar inom Sjuhärad som nominerats. Utsedd förening premieras med diplom och 10 000 kronor, vilka kan användas fritt av föreningen. Dessutom ger det massmedial uppmärksamhet.

Alla boende och organisationer i Sjuhärad får nominera. Berörda föreningar kan också själva ansöka om utmärkelsen. Nomineringar skall senast 30 juni skickas till De Sju häradernas kulturhistoriska förening via e-post: info@d7kf.se. Mer information hittar du här.  

Årets kulturhistoriska förening

Horreds, Istorps och Öxnevallas hembygdsförening

De sju häradernas kulturhistoriska förening, D7kf, överlämnade den 8 november utmärkelsen årets Kulturhistoriska förening i Sjuhärad till Horreds, Istorps och Öxnevallas hembygdsförening för sitt förtjänstfulla arbete och stora engagemang i att göra kulturarvet känt och tillgängligt.
Motiveringen; ”Genom en gedigen variation av sätt, platser och målgrupper inspirerar de många att bevara och restaurera det gamla och samtidigt finna nya former för att utveckla kulturarvet i hembygden.”
D7kfs ordförande Iréne Arvidsson överlämnade diplom, blommor och 10 000 kronor till hembygdsföreningens ordförande Ingbrit Gunnarsson vid ett medlemsmöte i Horreds församlingshem.
 

Borås och det urbana genombrottet

Föreläsning med Johannes Daun

I stället för live-framträdande med publik på Textilmuséet har vi spelat in föredraget så att du kan se det i en miljö där du känner dig säker.

Under föreläsningen får du lyssna till Johannes Daun, som ger en bild av industrisamhället på 1800- och 1900-talen ur ett urbaniseringsperspektiv och med Borås som ett exempel på svensk stadshistoria.

 

 

Café Gästis

Den 22 mars öppnar caféet på Borås Museum för säsongen. Självklart fortsätter vi respektera smittorisken med Covid19 och behåller avstånden mellan borden och erbjuder redan från start möjlighet att sitta ute. i år har vi lite större utbud, t.ex några fler valmöjligheter för tillbehör till den populära våfflan och något fler kakor.  Traditionen med soppluncher på tisdagar och onsdagar vår och höst fortsätter. Välkomna!

Ordinarie öppettider:

Mitten av mars – maj, början av september – början av december: tisdag, onsdag och söndag kl. 11.00-16.00

Juni – augusti: tisdag – söndag kl. 11.00-16.00

Även öppet vid andra tidpunkter då det är arrangemang av olika slag i Ramnaparken