Covid19

OBS! Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför ombeds du hålla dig informerad om dagsläget avseende nedanstående program.  

 

Borås 400 år

Se vårt program för hela 2021 med massor av intressanta aktiviteter i samband med att Borås fyller 400 år. Alla är de Coronasäkra förutom föreläsningarna som kommer att anpassas efter då gällande restriktioner från FHM. Bland aktiviteterna finns t.ex.många spännande teatervandringar i samarbete med Hemgården.

 

Programpunkter som förändrats gentemot det tryckta programmet samt övriga aktuella händelser:

 

25.9 Linredskap x 2

Föreläsningar på Garfveriet, Textile Fashion Center

Den magerska dubbelspinnrocken.
10.15-10.55
Andrea Edström föreläser om hur den kom till Sverige, hur den användes och hur den togs emot. Föreläsningen bygger på den undersökning hon gjorde om dubbelrocken under sitt kandidatarbete i textilvetenskap i Uppsala
Äldre redskap och metoder för linberedning och linspinning.
11.05-11.45
Marie Ekstedt Bjersing föreläser och demonstrerar äldre redskap som används vid linberedning. Även föremål från museets samlingar kommer att visas upp.
Föreläsningarna, som är öppna för allmänheten, ingår i kursen Dubbelt upp – en spinnkurs ( Läs mer: https://textilmuseet.se/4.939266b179eb527547e4123.html) och utgör en del av De sju häradernas kulturhistoriska förenings firandet av Borås 400 år och genomförs i samarbete med Textilmuseet, Hemslöjdskonsulenterna VGR och SV.
Antalet deltagare till föreläsningarna styrs av rådande rekommendationer.
Anmäl dig till 0522–653333 eller epost: vgregion@sv.se.
(Kursdeltagare är automatiskt inräknade)
 

5.9 Slåttergille

På De Sju häradernas kulturhistoriska förenings gravfält i Hökerum, Arnabo, hålls slåttergille i samverkan med Södra Säms hembygdsförening. Alf i Härna berättar om gravfältet och det arbete och arbetsmetoder som krävs för att behålla ett öppet landskap. Medtag lie och/eller räfsa/riva.
Föreningarna bjuder på fika.

Kl 11.00 – 13.00 på föreningens tomt, Hökerum 1:33 vid Arnabo.

 

4.9 Lördagsbarn – En linpromenad från frö till plagg

Nu är det dags för barnen att, tillsammans med museipedagogerna, skörda det lin som såddes i våras.
Aktiviteten Lördagsbarn – En linpromenad från frö till plagg arrangeras av Borås Museum och hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland och ingår i De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings firande av Borås 400 år.
Begränsat antal platser och föranmälan till bokning.textilmuseet@boras.se
Borås museum kl 12:30.
 

Borås i vått och torrt

Vandringarna äger rum 19.6, 28.8, 11.9

Dramatiserad vandring med sceniska glimtar från en kreativ bygd som sker i samverkan med Hemgårdens amatörteatergrupp. Vandringen går mellan husen på Borås Museum där du får möta lokala personligheter.

Biljetter: www.hemgarden.nu

Samling: Borås Museum kl 14:00

 

Historisk teatervandring i Hemgårdens regi

Vandringarna äger rum : 12.6, 21.8, 4.9, 18.9

Amatörteatergruppen på Hemgården tar oss med på en vandring genom ett Borås sett med de historiska glasögonen på. Då och då dyker en och annan person från det förgångna upp och gör historien levande.
Mer information och biljetter: https://www.hemgarden.nu/boras-400-ar-hemgardens-teatervandringar/
Arrangemanget stöds av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och sker i samverkan mellan De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, Hemgården och Svenska kyrkan.
Samling vid Hemgården kl 14.00.
 

6.5 – 31.8 Textilt flyt

Utställning av Designgruppen i Borås

”TEXTILT FLYT” ingår i De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings program för firandet av Borås 400 år.
Utställningen och en manifestation över Viskan, vattendraget som bidragit till den textilindustriella expansionen i Borås och Sjuhäradsbygden. Utställningen är arrangerad och formgiven av medlemmar ur Designgruppen i Borås. Utställningen visas i det fria över Viskans flöde genom Textile Fashion Center.

 

18.4 Borås och det urbana genombrottet

Föreläsning med Johannes Daun

I stället för live-framträdande med publik på Textilmuséet har vi spelat in föredraget så att du kan se det i en miljö där du känner dig säker.

Under föreläsningen får du lyssna till Johannes Daun, som ger en bild av industrisamhället på 1800- och 1900-talen ur ett urbaniseringsperspektiv och med Borås som ett exempel på svensk stadshistoria.