UTFORSKA
bygdens kulturhistoria
TraSymb2whiteProgram 2024

Vårt uppdragAktuellt

De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening

Ramnaparken

Läs mer om Ramnaparkens historia och händelser i ett alltid populärt utflyktsmål.
 

Ramnaparken

Årsböcker

Sedan 1943 har en bok givits ut vart eller vartannat år. I denna publiceras artiklar med anknytning till föreningens syfte, ofta med särskilda teman.

Årsböcker

Utmärkelser

Förtjänstplakett och Årets kulturhistoriska förening

Utmärkelser

Föreningens aktiviteter sker i samverkan med

Länk till TextilmuséetLänk till Borås Muséum

Medborgarskolan