Förtjänstplakett

FPRelief-2

Bilden beskriver knallens besök hos de grekiska gudarna. Fr. v.: Hermes, knallen, Fortuna och Pallas Athene. Hermes är handelns och köpenskapens gud, Fortuna är slumpens och lyckans gudinna och Pallas Athene är hantverkets och industrins beskyddarinna.
Relief av professor Nils Sjögren, 1950.

Föreningens förtjänstplakett utdelas till personer som gjort stora insatser för kulturminnesvården. Den instiftades 1949 i tre valörer (guld, silver och brons). År 2006 ändrades bestämmelserna och numera utdelas plaketten utan valör.
Läs här vilka kriterier som är gällande för förtjänstplakett.

På framsidan av plaketten avbildas föreningens symbol i relief. Den har utformats av professor Nils Sjögren.

Många av dem som mottagit förtjänstplaketten är okända för nutida styrelse. Hjälp oss med identiteten på dessa! Lämna gärna förslag på framtida mottagare av plaketten!
Förteckning över mottagare av förtjänstplaketter

Årets kulturhistoriska förening

Förening utser årligen, fr o m 2015, Årets Kulturhistoriska förening som på ett framträdande och förtjänstfullt sätt verkat i samma anda som d7kf. Föreningen utses bland de ideella föreningar inom Sjuhärad som nominerats. Utsedd förening premieras med diplom (bakgrund av fotograf Jan Töve), 10 000 kronor (som kan användas fritt av föreningen) och massmedial uppmärksamhet.

Kriterier
Framåtsyftande arbete
Hållbart
Ungdomsarbete
Nytänkande
Nätverksbyggande
Konkreta projekt
Kontinuitet

Alla boende och organisationer i Sjuhärad får nominera. Berörda föreningar kan också själva ansöka om utmärkelsen. Nomineringar skall skriftligen lämnas senast 30 september till De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening via E-post: info@d7kf.se. Utdelning görs vid ett särskilt arrangemang i november där belönad förening får tillfälle att presentera sig. Detaljerad information

Diplom utfärdat till Borås Släktforskarförening. Foto Jan Töve
Foto Jan Töve

År 2017 tilldelades Borås Släktforskarförening utmärkelsen.
Utdelningen skedde vid en ceremoni på föreningens lokaler då styrelsemedlemmarna berättade om sin verksamhet. Föreningen erhöll ett diplom och en summa på 10 000 kr att disponera för föreningens bästa. Motivering lyder: Genom sitt ideella arbete gör Borås Släktforskarförening en stor kulturhistorisk gärning, bl a digitaliseras historiska arkivskatter som därmed blir lättare tillgängliga för alla. Föreningen har ett etablerat samarbete med övriga kulturbärare i bygden, vilket har utmynnat i flera väl genomförda projekt. Föreningen sprider dessutom sin kunskap genom en gedigen kursverksamhet och har en kontinuerlig informations-/föreläsningsverksamhet för såväl barn som vuxna.