Förtjänstplakett

FPRelief-2

Bilden beskriver knallens besök hos de grekiska gudarna. Fr. v.: Hermes, knallen, Fortuna och Pallas Athene. Hermes är handelns och köpenskapens gud, Fortuna är slumpens och lyckans gudinna och Pallas Athene är hantverkets och industrins beskyddarinna.
Relief av professor Nils Sjögren, 1950.

Föreningens förtjänstplakett utdelas till personer som gjort stora insatser för kulturminnesvården. Den instiftades 1949 i tre valörer (guld, silver och brons). År 2006 ändrades bestämmelserna och numera utdelas plaketten utan valör.
Läs här vilka kriterier som är gällande för förtjänstplakett.

På framsidan av plaketten avbildas föreningens symbol i relief. Den har utformats av professor Nils Sjögren.

Många av dem som mottagit förtjänstplaketten är okända för nutida styrelse. Hjälp oss med identiteten på dessa! Lämna gärna förslag på framtida mottagare av plaketten!
Förteckning över mottagare av förtjänstplaketter

Årets kulturhistoriska förening

Förening utser årligen, fr o m 2015, Årets Kulturhistoriska förening som på ett framträdande och förtjänstfullt sätt verkat i samma anda som d7kf. Föreningen utses bland de ideella föreningar inom Sjuhärad som nominerats. Utsedd förening premieras med diplom (bakgrund av fotograf Jan Töve), 10 000 kronor (som kan användas fritt av föreningen) och massmedial uppmärksamhet.

Kriterier
Framåtsyftande arbete
Hållbart
Ungdomsarbete
Nytänkande
Nätverksbyggande
Konkreta projekt
Kontinuitet

Alla boende och organisationer i Sjuhärad får nominera. Berörda föreningar kan också själva ansöka om utmärkelsen. Nomineringar skall skriftligen lämnas senast 30 juni till De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening via E-post: info@d7kf.se. Utdelning görs vid ett särskilt arrangemang i november där belönad förening får tillfälle att presentera sig. Detaljerad information

Utdelade utmärkelser

2015 Fristad Hembygdsförening.
2016 Öxabäcks Hembygdsförening.
2017 Borås Släktforskarförening.
2018 Herrljunga.
2019 Svältornas Fornminnesförening i Ornunga
2020 Hyssna Hembygdsförening
2021 Horreds, Istorps och Öxnevallas hembygdsförening
2022 Vårgårda hembygdsförening
2023 Toarps hembygdsförening