Om oss

Inom Sjuhäradsbygden är föreningens ändamål att


Främja kulturmiljövård och museal verksamhet.

Stimulera intresset för konst- och kulturhistorisk forskning och dokumentation, med speciellt intresse riktat mot bygdens textila tradition.


Förmedla kunskap genom föreläsningar och publikationer.

Byggnader, föremål och handlingar har samlats sedan 1903 och Borås Museum i Ramnaparken öppnades 1914. Fram till för ett par decennier sedan drevs verksamheten av föreningen, men numera sköter Borås Stad det löpande arbetet. Föreningen äger dock fortfarande det mesta av samlingarna.
Även föremålen i det senare skapade Textilmuseet är till största delen föreningens egendom.

7hKartaKomb

Sjuhäradsbygden

Bygden omfattar historiskt de sju häraderna Gäsene, Ås, Veden, Bollebygd, Mark, Kind och Redväg; antalet härader är vad som har givit bygden dess namn. Idag brukar kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn räknas till Sjuhärad, ibland även kommunerna Herrljunga och Vårgårda. Mindre delar, sällan mer än någon enstaka socken, av de sju häradena återfinns numera i Falkenbergs,Varbergs, Falköpings och Härryda kommuner.

 

Föreningens symbol

Bilden beskriver knallens besök hos de grekiska gudarna.
Fr. v.: Hermes, knallen, Fortuna och Pallas Athene.

Hermes är handelns och köpenskapens gud, Fortuna är slumpens och lyckans gudinna och Pallas Athene är hantverkets och industrins beskyddarinna.

Relief av professor Nils Sjögren, 1950.

TraSymb2