Styrelse

Ordförande:
Iréne Arvidsson (a.irene.arvidsson@gmail.com)

Sekreterare:
Birgit Andersson (Birgit.finnekumla@gmail.com)

Skattmästare:
Birgit Olsson (Gigi56345@gmail.com)

Ledamöter:
Hjalmar Gren (vice ordf) (Hjalmar16@hotmail.com)
Marianne Lindh (bjornebro@gmail.com)
Gunnar Toresson (gunnar.toresson@telia.com)
Inge Pettersson (ingeaplared@gmail.com)
Rolf Enander (rolf.enander@telia.com)
Ulla Lyckestam (u.lyckestam@gmail.com)

Suppleant:
Oscar Behn (oscar@behn.se)

Ständigt adjungerad:
Ulrika Kullenberg, museichef Textilmuseet
(ulrika.kullenberg@boras.se)

Valberedning:
Hjalmar Gren (Hjalmar16@hotmail.com)
Margaretha Persson (persson.me50@gmail.com)

Stadgar

Föreningens stadgar har ändrats många gånger under dess hundraåriga existens. Mycket har ändå varit sig likt och det har mest rört sig om justeringar beroende på föreningens kopplingar till kommun och landsting. Dessa har på olika sätt varit involverade i styrelsearbetet. Lydelsen i olika versioner av stadgarna framgår under rubriken ”Historik – Årtal” i menyerna.
Inför hundraårsjubileet diskuterades en allmän modernisering av stadgarna. Vidare bestämdes att ledamöter i styrelsen inte nödvändigtvis måste representera alla härader, då detta länge ansetts omöjligt att efterleva.

Stadgar