Styrelse

Ordförande:
Iréne Arvidsson, Borås

Sekreterare:
Helen Flensburg, Fristad

Skattmästare:
Marianne Lindh, Asklanda

Ledamöter:
Helen Flensburg, Fristad
Lars-Olof Johansson, Fristad (vice ordförande)
Edor Josefson, Frufällan
Glenn Murberg (adjungerad verksamhetsåret 2018)
Morgan Nilsson, Sexdrega
Christina Shearer, Fritsla
Gunnar Toresson, Sandhult

Ständigt adjungerad:
Ulrika Kullenberg, museichef Textilmuseet

Valberedning:
Ann-Britt Boman, Fristad
Göran Efraimsson, Mölnlycke
Lennart Hallgren, Dalum
Marianne Lindh, Asklanda (representant för styrelsen)

Stadgar

Föreningens stadgar har ändrats många gånger under dess hundraåriga existens. Mycket har ändå varit sig likt och det har mest rört sig om justeringar beroende på föreningens kopplingar till kommun och landsting. Dessa har på olika sätt varit involverade i styrelsearbetet. Lydelsen i olika versioner av stadgarna framgår under rubriken ”Historik – Årtal” i menyerna.
Inför hundraårsjubileet diskuterades en allmän modernisering av stadgarna. Vidare bestämdes att ledamöter i styrelsen inte nödvändigtvis måste representera alla härader, då detta länge ansetts omöjligt att efterleva.

Stadgar