Medlemskap

»Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person eller förening, som vill främja föreningens verksamhet. Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman.
Hedersmedlemmar kan kallas efter beslut på föreningsstämma.»
(Föreningens stadgar, §3)

Medlemsavgiften är 150 kronor per år för huvudmedlem och 50 kronor för annan familjemedlem. Medlemskapet berättigar till ett exemplar av föreningens årsskrift och fritt inträde på våra museer – Borås Museum i Ramnaparken och Textilmuseet.
Vi behöver öka vår medlemskår för att klara av våra åtaganden. Kanske är Du intresserad av vår verksamhet!?
Vårt bankgirokonto är 197–6992.

Välkommen som medlem!

Antalet medlemmar 2021: 325 huvudmedlemmar (varav 19 föreningar och företag), 111 familjemedlemmar och 14 ständiga medlemmar. Jämfört med 2020 har medlemsantalet ökat med 24.