Donationer – stiftelser

Under årens lopp har ett stort antal donationer överlämnats till föreningen. Från början var ändamålen med pengarna främst att uppföra och inreda byggnaderna. Senare tids donationer har använts i den löpande verksamheten, ofta för att stötta ett museiprojekt. Numera är värdet av stiftelserna cirka en miljon kronor. Avkastningen från dessa tillfaller numera i första hand Textilmuseet.

Visa detaljerad förteckning.