Donationer – stiftelser

Under årens lopp har ett stort antal donationer överlämnats till föreningen. Från början var ändamålen med pengarna främst att uppföra och inreda byggnaderna. Senare tids donationer skall enligt donatorn användas i den löpande verksamheten, vilket ofta inneburit att stötta ett museiprojekt. Numera är värdet av stiftelserna cirka en miljon kronor. Avkastningen från Hörstadius stiftelse skall enligt gåvobrevet användas till inköp av textila föremål.

Visa detaljerad förteckning.