Borås och det urbana genombrottet

Föreläsning med Johannes Daun

Johannes Daun ger en bild av industrisamhället på 1800- och 1900-talen ur ett urbaniseringsperspektiv och med Borås som ett exempel på svensk stadshistoria.