Knallen packar sin fessing

Toarpsgruppen ger en berättande föreställning som skildrar vad knallen hade med sig ut till försäljning.
OBS! Evenemanget erbjöds digitalt som en film på grund av de då rådande restriktionerna från MSB. Den kan fortfarande ses här: https://www.youtube.com/watch?v=7lfkL5n0zWc